Akustyka

Tematyka akustyki pomieszczeń oraz projektowanie przytulnych, dobrze wytłumionych i komfortowych wnętrz nabiera coraz większego znaczenia we współczesnym świecie, w którym obserwujemy stały trend łączenia designu z funkcjonalnością.

Dla nas i myślimy, że dla Państwa również, akustyka jest ważna w tworzeniu klimatycznych wnętrz zarówno tych prywatnych jak i komercyjnych. O dobrą akustykę warto zadbać  nie tylko w filharmonii czy studiu nagraniowym, ale także w teatrze, restauracji czy na stacji kolejowej. Poprawiając jakość muzyki w sali koncertowej lub tłumiąc hałas w  biurach i naszych domach  sprawiamy, że miejsca te stają się  przyjemne do pracy i mieszkania.

Każdy z nas codziennie przebywa w różnych pomieszczeniach: biurowych, urzędach, basenach, szkołach oraz zatłoczonych dworcach gdzie poziom hałasu jest trudny do zniesienia. Nasza odporność na stres zmniejsza się i szybciej odczuwamy zmęczenie.

Dlatego nasze produkty i my jako firma mamy jeden cel: poprzez dostarczanie efektywnych rozwiązań akustycznych współtworzyć z Państwem funkcjonalne i piękne wnętrza na miarę współczesnych czasów.

Jak sobie radzić z hałasem?

Najlepiej jeszcze na etapie projektu zastanowić się nad zastosowaniem jednego z naszych produktów dźwiękochłonnych w formie paneli ściennych 3D: OUTLINE, SCALE, QUADRUM, lamp CALM i CONE oraz form zwieszanych WING.

Przebywanie w hałasie wpływa negatywnie na:

– naszą efektywność w pracy,
– rozumienie mowy,
– poziom skupienia,
– stan naszego zdrowia i umysłu

Jak dźwięki rozchodzą się we wnętrzach?

Każda fala dźwiękowa napotykając na przeszkody, może ulec wchłonięciu przez dany materiał, częściowemu odbiciu bądź przeniesieniu. To czy dźwięki zostaną zaabsorbowane i poziom hałasu zminimalizowany zasadniczo zależy od jakości doboru zastosowanych materiałów dźwiękochłonnych.

W zrozumieniu jak ważną rolę w naszym codziennym życiu odgrywa akustyka pomogą zamieszczone poniżej informacje i pojęcia z dziedziny akustyki wnętrz.

Najważniejszymi czynnikami w kształtowaniu akustyki wnętrz są:

Pochłanianie dźwięku
O poziomie ciśnienia akustycznego w danym pomieszczeniu decyduje  stopień pochłaniania dźwięku przez użyte materiały budowlane i wykończeniowe, stwarzając tym samym korzystne warunki do efektywnej pracy, skupienia, rozumienia mowy, bez narażenia na szkodliwe skutki hałasu.

Izolacyjność akustyczna
Izolacyjność akustyczna opisuje w jakim stopniu dany materiał powstrzymuje i jednocześnie ochrania pomieszczenie od nadmiaru dźwięków dochodzących z otoczenia np. sąsiednich pięter czy pomieszczeń.

Na jakiej podstawie ocenić właściwości akustyczne materiałów wykończeniowych?

Pomocny w tym będzie z pewnością współczynnik pochłaniania dźwięku α. Charakteryzuje on bardzo dobrze właściwości dźwiękochłonne wyrobów budowlanych i wykończeniowych.

Współczynnik definiuje stosunek odbijanej i absorbowanej energii dźwięku. Wartość 0 odpowiada pełnemu odbiciu dźwięku, natomiast wartość 1 pełną absorpcję.

Kolejnym wskaźnikiem wydajności akustycznej tym razem dla absorberów przestrzennych, takich jak wyspy sufitowe, skrzydła, baffle jest ekwiwalentna powierzchnia absorpcji dźwięku Aeq  wyrażona w [m²] na pojedynczy element. Określa ona wielkość powierzchni chłonnej o stuprocentowej zdolności pochłaniania dźwięku, która pochłania dokładnie tę samą ilość dźwięku, co zbadany element.

Parametry właściwości akustycznych

Profilc Cabs Design Akustyka SCALE

ŚCIENNE PANELE AKUSTYCZNE SCALE
Parametry właściwości akustycznych

Profilc Cabs Design Akustyka WING

SKRZYDŁO AKUSTYCZNE WING
Parametry właściwości akustycznych

Profilc Cabs Design Akustyka SCALE

DIN EN ISO 354

Wszystkie produkty CABS DESIGN zostały przetestowane na Uniwersytecie Lübeck, a ich właściwości akustyczne zostały potwierdzone certyfikatami zgodności z normą: DIN EN ISO 354.